sle.se/led – Mätningar på LED-lampor
Information Översikt 230V E27 230V E14 Övriga Bilar Annat

Utrustning (November 2015 - April 2016)

Nedan finns bilder på den utrustning jag använder vid mätningarna. Flera delar har jag byggt själv.

Ljusnivå

För ljusnivå mätning används ett oscilloskop och en ljussensor, OPT101 från Texas Instruments.

Spektrum

Ljusspektrum mätningen utförs med Asensetek Lighting Passport Essence. En ställning används som ger ca 25 cm avstånd till lampan och 60 graders vinkel från centrumlinje. Mätning av spot-lampor sker rakt fram.

Strömlåda

Mätlåda för ström mätning. Huvud komponenten är shuntmotstånd, som gör det möjligt att mäta strömmen som går till mätobjektet (lampan).

Effekt

Effektförbrukningen mäter jag med en Voltcraft Plus Energy Monitor 3000. Jag har bytt shuntmotståndet till ett med högre resistans. För att få bättre upplösning och kunna mäta lägre effekter. Tyvärr misstänker jag att denna mätare inte alltid visar så bra värden. Jag tror den har problem om strömmen har högfrekvens.


Copyright 2015 Michael, Sweden