sle.se/led – Mätningar på LED-lampor
Information Översikt 230V E27 230V E14 Övriga Bilar Annat

Elektroniken inuti

Jag har öppnat några lampor för att inspektera elektroniken. Här finns mätningar, bilder och schema skisser. Flera lampor har jag köpt direkt från Kina. Vissa av dessa är mycket dåliga, bör verkligen inte användas. Några lampor från Biltema, Jula och Ikea har bra kvalite, både konstruktion och tillverkning. Några lampor säljs även under annat namn i Sverige.

Några tillverkare av IC-kretsar: Shenzhen SI Semiconductors Duty-Cycle Semiconductor Power Control Bright Power Semiconductor
Datablad: AiSHi CD11GES BP2831A BP5131D BP9918C SM2082C SM2082D


En lampa med lite högfrekvensflimmer/störning i ljuset hundra gånger per sekund. Strömmen genom lysdioderna varierar mycket (med hög frekvens), detta syns dock inte i ljusmätningen. Denna lampa rekommenderas inte.Denna IKEA lampa har hög frekvens flimmer. Den borde ha en större utgångskondensator. Byts C4 till 10uF blir den flimmer fri.
Lakene flimrar med hög frekvens (62kHz). Det går att få konstant ljus genom att montera en kondensator på plats C2, 47uF/50V. Den avger lite högfrekvensstörningar som går att dämpa genom att montera X-kondensator C1, 47nF.
En linjär regulator med konstant ljus, helt utan flimmer (E14 4W).


En linjär regulator med konstant ljus, helt utan flimmer. Denna typ av drivare kräver fyra led filament (högt spänningsfall). Så att spänningsfallet över regulatorn minimeras, för den effekten går bort i värme. Konstruktionen blir en balansgång mellan hur låg spänning som kan accepteras och värme förlust.


Två drivare som använder linjär regulator. Tyvärr utan kondensator efter likriktarbryggan, så ljuset blinkar.


Denna (313A) är rätt vanlig i Kina filament lampor. Högfrekvensflimmer och störningar på strömmen. Klarar inte kraven för att CE märkas.


En riktig hemsk drivare! Notera att ljus mätningen är utförd med min gamla ljussensor koppling som inte är så snabb att den kan detektera ljus variationerna i denna lampa. Högfrekvens flimret är i verkligheten större än vad denna ljus mätning visar.


En liknande som den nedanför, men i E27 sockel. Här är störningarna lite mindre.


En switch regulator med förvånadsvärt många komponenter i den lilla E14 sockeln. Tyvärr kommer det ut en del högfrekvens störningar på strömsladden. Störningarna påverkas faktiskt av om jag håller handen om lampan eller inte.


En linjär ström regulator baserad på TL431. Ger konstant ljus och inga större störningar på strömmen. Detta exemplar verkar dock självsvänga lite. Notera att denna drivare bara går att använda med fyra styckna seriekopplade filament. Detta för att den höga spänningen över led'arna gör att spänningsfallet över regulatorn inte blir så mycket. Detta medför att effektförlusten i regulatorn inte är så hög, all den effekten går bort i värme.


En vanlig enkel RC-baserad drivare, med stroboskopiskt ljus. En serie kondensator används för att begränsa strömmen. Tyvärr vanlig i filament lampor.


Copyright 2016 Michael, Sweden