sle.se/led – Mätningar på LED-lampor
Information Översikt 230V E27 230V E14 Övriga Bilar Annat

Utrustning (Maj 2016)

Nedan finns bilder på den utrustning jag använder vid mätningarna. Flera delar har jag byggt själv.

Ljusnivå

För ljusnivå mätning används ett oscilloskop och en ljussensor, OPT101 från Texas Instruments. Jag har konstruerat och byggt den själv. Huvudkomponenten är en ljussensor som innehåller fotodiod och transimpedansförstärkare. Det behövs bara få ytterliggare komponenter för att få den önskade funktionen.

Spektrum

Ljusspektrum mätningen utförs med Asensetek Lighting Passport Essence. En ställning används som ger ca 25 cm avstånd till lampan och 60 graders vinkel från centrumlinje. Mätning av spot-lampor sker rakt fram.

Strömlåda

Mätlåda för ström mätning. Huvud komponenten är shuntmotstånd, som gör det möjligt att mäta strömmen som går till mätobjektet (lampan).

Effekt

Effektförbrukningen mäter jag med en Voltcraft Plus Energy Monitor 3000. Jag har bytt shuntmotståndet till ett med högre resistans. För att få bättre upplösning och kunna mäta lägre effekter. Tyvärr misstänker jag att denna mätare inte alltid visar så bra värden. Jag tror den har problem om strömmen har högfrekvens.

Historik

Från Maj 2016 använder jag en ny version av min ljussensor. Sensor komponenten är samma (OTP101P) som jag tidigare har använt. Däremot så har jag kopplat annorlunda (lägre förstärkning, mindre känslighet) och det har givit högre bandbredd. Den kan mäta snabbare förändringar i ljusstyrkan. Detta har medfört att för vissa lampor som har flimmer med mycket hög frekvens, så ser nu mätkurvan annorlunda ut. Den visar nu mera flimmer, om lampan har det. Det gamla sensorn var långsammare och reagerade inte på de snabba ned- och uppgångar i ljusstyrkan. Nedan syns skillnaden mellan nya och gamla sensorn för ett par lampor. Jag har även verifierat genom att mäta strömmen genom lysdioderna för ena lampan och kan konstatera att det stämmer väldigt bra med ljusmätningen. Så nu är sensorn så snabb att den kan mäta dessa lampor, med bra noggrannhet.

Utrustning November 2015


Copyright 2015-2016 Michael, Sweden